X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
عرفان
{لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ}
ده سال رنج باید بردن تا زبان اصلاح شود
ده سال تا دست راست شود
ده سال تا چشم راست شود
و ده سال تا دل راست شود
پس هر که چهل سال چنین قدم زند و به دعوی راست آید
اُمیدِ آن است که بانگی از حلقش برآید که در آن هوای نفس نباشد.
شیخ ابوالحسن خرقانیطبقه بندی:
نگارش در تاریخ یکشنبه 18 شهریور 1397 توسط شریف | نظرات (0)
طبقه بندی:
نگارش در تاریخ شنبه 17 شهریور 1397 توسط شریف | نظرات (0)

از ابوسعید خدری (رضی الله عنه) روایت شده است که پیامبر (صلی الله علیه و سلم) فرمودند: «خدای عزوجل به اهل بهشت خطاب می‌کند که: ای بهشتیان! می‌گویند: بله، مطیع و گوش به فرمانیم ای پروردگار ما و خوشی و سعادت ما از توست و منفعت و مصلحت به دست توست! می‌فرماید: آیا راضی شدید؟ جواب می‌دهند: چرا راضی نشویم، ای پروردگار ما! در حالی که چیزی به ما عطا فرموده‌ای که به کسی دیگراز آفریدگانت نداده‌ای سپس خداوند می‌فرماید: آیا بهتر از آن را به شما عطا کنم؟ می‌گویند: مگر چه چیز از این الطاف و عطایا بالاتر است؟ می‌فرماید: رضایت و خشنودی خود را به شما عطا می‌کنم و بر شما فرو می‌ریزم و بعد از آن هرگز بر شما خشمگین نمی شوم».

(ریاض الصالحین-1894)،(بخاری-6549)،(مسلم-2829)
طبقه بندی:
نگارش در تاریخ شنبه 17 شهریور 1397 توسط شریف | نظرات (0)

دانلود

حجم : 836 کیلوبایت
طبقه بندی:
نگارش در تاریخ شنبه 17 شهریور 1397 توسط شریف | نظرات (0)
طبقه بندی:
نگارش در تاریخ شنبه 17 شهریور 1397 توسط شریف | نظرات (0)
طبقه بندی:
نگارش در تاریخ شنبه 17 شهریور 1397 توسط شریف | نظرات (0)
طبقه بندی:
نگارش در تاریخ شنبه 17 شهریور 1397 توسط شریف | نظرات (0)

ﺳﺆﺍﻝ : ﻋﻠﻤﺘﻬﺎﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻭ ﺭﺿﺎﯾﺘﺶ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺟﻮﺍﺏ : ﺟﻮﺍﺏ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺧﺪﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ . ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﻓﻮﺍﺣﺶ ﻭ ﻣﻨﮑﺮﺍﺕ ﺩﻭﺭﯼ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﻭ ﺧﺬﻻﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺁﻭﺭﺩﻩ، ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎﺱ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ .

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﺮﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺭﻭﺯﻩ ﺳﻨﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﺮﺏ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﺮﻓﺘﯽ، ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻼﻭﺕ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﻓﻮﺍﺣﺶ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﯼ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : ‏« ﮐَﺬَٰﻟِﮏَ ﻟِﻨَﺼْﺮِﻑَ ﻋَﻨْﻪُ ﺍﻟﺴُّﻮﺀَ ﻭَﺍﻟْﻔَﺤْﺸَﺎﺀَ ۚ ﺇِﻧَّﻪُ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎﺩِﻧَﺎ ﺍﻟْﻤُﺨْﻠَﺼِﯿﻦَ ‏» ‏( ﯾﻮﺳﻒ 24/ ‏) ‏« ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻼ ﻭ ﺯﻧﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﻭﺭ ﺳﺎﺯﯾﻢ . ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺎﮐﯿﺰﻩ ﻭ ﮔﺰﯾﺪﻩﯼ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ . ‏»

ﭘﺲ ﻋﺒﺎﺩﺍﺗﺖ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﻗﺮﺍﺭﺩﻩ، ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺪﯼﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

ﺷﯿﺦ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺍﺷﺪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ : ﻃﺎﺭﻕ ﻧﺎﺩﺭﯼ
طبقه بندی:
نگارش در تاریخ شنبه 17 شهریور 1397 توسط شریف | نظرات (0)

دانلود

حجم : 2/42 مگابایت
طبقه بندی:
نگارش در تاریخ دوشنبه 12 شهریور 1397 توسط شریف | نظرات (0)

مساله ای که برای انسان در مرتبه ی بسیار بالا قرار دارد، سعادت و خوشبختی ابدی است و بهترین چیزها، چیزی است که وسیله ی رسیدن به این خوشبختی و سعادت است.

انسان هرگز به سعادت دست نخواهد یافت جز با انجام عمل صالح و اعمال صالح هرگز به دست نمی آیند جز با آگاه شدن و علم به کیفیت انجام آنها، پس اصل در سعادت دنیا و آخرت کسب علم [به منظور انجام بهترین عمل است]، در نتیجه بهترین عمل کسب علم است». 

المهذب من الاحیاء(۴۶/۱)
طبقه بندی:
نگارش در تاریخ دوشنبه 12 شهریور 1397 توسط شریف | نظرات (0)
1-غزوات رسول الله -صلی الله علیه وسلم-
2-قادسیه (14 هجری – 636 میلادی)، پیروزی 30 هزار مجاهد خلافت راشده به رهبری سعد بن ابی وقاص بر 180 سرباز ساسانی
3-یرموک (15 هجری – 636 میلادی)، پیروزی 30 هزار مجاهد خلافت راشده به رهبری خالد بن ولید بر 240 هزار بیزانسی
4-نهاوند (21 هجری – 642 میلادی)، پیروزی 30 هزار مجاهد خلافت راشده به رهبری نعمان بن مقرن بر 100 هزار ساسانی
5-ذات الصواری (34 هجری – 655 میلادی)، پیروزی 200 کشتی خلافت راشده به رهبری عبدالله بن ابی سرح بر 500 کشتی بیزانسی
6-وادی لکه (91 هجری – 711 میلادی)، پیروزی 12 هزار مجاهد خلافت اموی به رهبری طارق بن زیاد بر 40 هزار اسپانیایی
7-تالاس (133 هجری – 751 میلادی) ،پیروزی 30 هزار مجاهد خلافت عباسی به رهبری زیاد بن صالح بر 30 هزار چینی
8-عموریه (223 هجری – 838 میلادی)، پیروزی 80 هزار مجاهد خلافت عباسی به رهبری معتصم بالله بر 70 هزار بیزانسی
9-ملازگرد (463 هجری – 1071 میلادی)، پیروزی 40 هزار مجاهد دولت سلجوقی به رهبری الپ ارسلان بر 200 هزار بیزانسی
10-زلاقه (479 هجری – 1086 میلادی)، پیروزی 40 هزار مجاهد دولت مرابطین به رهبری یوسف بن تاشفین بر 80 هزار اسپانیایی
11-حطین (583 هجری – 1187 میلادی)، پیروزی 25 هزار مجاهد دولت ایوبیان به رهبری صلاح الدین ایوبی بر 63 هزار صلیبی اوروپا
12-ارک (591 هجری – 1195 میلادی)، پیروزی 50 هزار مجاهد دولت موحدین به رهبری یعقوب منصور الموحدی بر 150هزار اسپانیایی
13-عین جالوت (658 هجری – 1260 میلادی)، پیروزی 35 هزار مجاهد دولت ممالیک به رهبری سیف الدین قطز بر 20 هزار مغول
14-نیکوپولیس (798هجری – 1396 میلادی)، پیروزی 60 هزار مجاهد دولت عثمانی به رهبری بایزید اول بر 130 هزار صلیبی اوروپا
15-قسطنطنیه (857 هجری – 1453 میلادی)، پیروزی 80 هزار مجاهد دولت عثمانی به رهبری محمد فاتح بر 7 هزار بیزانسی متحصن
16-چالدران (920 هجری – 1514 میلادی)، پیروزی 60 هزار مجاهد خلافت عثمانی به رهبری سلیم اول بر 50 هزار صفوی
17-موهاکس (932 هجری – 1526 میلادی)، پیروزی 60 هزار مجاهد خلافت عثمانی به رهبری سلیمان قانونی بر 40 هزار صلیبی اوروپا
18-پروزا (945 هجری – 1538 میلادی)، پیروزی 120 کشتی و 12 هزار مجاهد خلافت عثمانی به رهبری خیرالدین بارباروس بر 300 کشتی و 60 هزار صلیبی اوروپا
19-وادی المخازن (986 هجری – 1578 میلادی)، پیروزی 40 هزار مجاهد دولت مغرب و خلافت عثمانی به رهبری ابو مروان عبدالملک بر 30 هزار پرتغالی
20-انوال (1339 هجری – 1921 میلادی)، پیروزی 3 هزار مجاهد مغربی به رهبری عبدالکریم الخطابی بر 27 هزار اسپانیایی

آمار و ارقام لشکریان دقیق نمی باشد و در منابع مختلف اسلامی و لاتین، عددهای مختلفی ذکر شده است. لذا اکثر این اعداد تقریبی می باشند.طبقه بندی:
نگارش در تاریخ دوشنبه 12 شهریور 1397 توسط شریف | نظرات (0)

من بیشتر زندگی خود را هم از نظر فیزیکی و هم احساسی در درد و رنج بسیار گذرانده ام. یک تصادف سخت در سال 2003 مشکلات من را به مراتب بدتر کرد. در حالی که سوار دوچرخه بودم، یک تاکسی به من زد که به چندین عمل جراحی سخت و مشکلات جسمی متعدد انجامید و این مشکلات به مدت نه سال ادامه یافت. من بیش از 15 داروی مختلف مصرف می کردم و در تاریخ ششم مارچ سال 2012 من برای بار چندم در بیمارستان بستری شدم. تجربۀ نزدیک به مرگم در ساعت دوی صبح نهم مارچ اتفاق افتاد…

به یاد دارم که می دانستم یک حملۀ صرع در شرف رخ دادن است و مچ دست و پای خود را با ملحفه بستم تا تکان های شدید بدنم دیگران را نترساند. می دانستم که مرگم نزدیک است و این مسئله ای نبود. دیگر از این همه درد و مریضی خسته شده بودم. حملۀ صرع شروع شد و من رفتم…

خود را در یک فضای تهی که رنگ خاکستری خیلی روشن و نقره ای داشت یافتم. سپس خود را در حال ایستادن روی سطحی یافتم که سطح سیارۀ زمین نبود. می دانستم که به سوی دیگر گذر کرده ام. مسحور زیبایی زمین الماس گونۀ آنجا شده بودم که گویی چیزی بین کریستال کوارتز و مرمر سفید بود. در همه جا قطعات بزرگ و بلند الماس که از زمین بیرون زده بودند دیده می شدند. آنها چنان صیقلی بوده و برق می زدند که نمی خواستم از این منظره چشم بردارم. من که ذاتاً شخص کنجکاوی هستم، به دور و اطراف نگریستم تا ببینم چه چیزهای دیگری آنجا است. در سمت چپم یک آسمان عظیم به رنگ آبی کریستالی دیدم و یک آبشار زیبا و چمن های سبز و زنده که در اطراف آبشار روییده بودند. یک دروازه عظیم سنگی آنجا بود که با خود فکر کردم باید دروازۀ بهشت باشد. نگاه کردم که ببینم این دروازه تا کجا کشیده شده است. به نظر می رسید که به گونه ای تا بی نهایت رفته و با افق ممزوج شده بود.

سپس صدایی را شنیدم که با من سخن گفت. در آن طنین یک صدای نیرومند و مقتدر و در عین حال  نرمی و شیرینی پر از مهر و عطوفت بود. صدا به من گفت:

«تو اینجا هستی، زیرا بسیار به سوی من آمده ای»

فهمیدم که تمام دعاها و مناجاتم شنیده شده و ...

 

ادامه مطلب...
طبقه بندی:

نگارش در تاریخ دوشنبه 12 شهریور 1397 توسط شریف | نظرات (0)
طبقه بندی:
نگارش در تاریخ دوشنبه 12 شهریور 1397 توسط شریف | نظرات (0)
طبقه بندی:
نگارش در تاریخ دوشنبه 12 شهریور 1397 توسط شریف | نظرات (0)
طبقه بندی:
نگارش در تاریخ دوشنبه 12 شهریور 1397 توسط شریف | نظرات (0)
<<    1      2      3      4      5      ...      14    >>

قالب وبلاگ